ALL, Po polsku / In Polish

Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka

family-1784371_1920W piątek, 21 października 2016, miałam przyjemność poprowadzić wykład pod tytułem “Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka” dla rodziców uczniów Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Kilkenny. Poniżej streszczam najważniejsze zagadnienia, które przedstawiłam podczas tego spotkania.

– Znajomość języka to umiejętność, która wymaga stałych ćwiczeń – podobnie jak inne umiejętności. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko szybko biegało, zapewne zachęcimy je do częstych i regularnych treningów sportowych. Jeśli więc chcemy, aby nasze dziecko sprawnie posługiwało się polszczyzną, powinniśmy zapewnić mu jak najczęstszy i REGULARNY KONTAKT Z JĘZYKIEM POLSKIM – zarówno mówionym, jak i pisanym.
– Wspieranie dwujęzyczności dziecka opiera się na postawie SZACUNKU WOBEC OBU JĘZYKÓW i KRAJÓW, z którymi dziecko jest związane. Wszelkie negatywne uwagi na temat Polski wypowiadane przy dziecku przez rodzinę i znajomych zniechęcają je do nauki języka polskiego.
– Znajomość jedynie języka mówionego nie zapewnia dziecku takich możliwości i korzyści intelektualnych, jak opanowanie zarówno umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz PISANIA i CZYTANIA w obu językach. Wszystkie cztery umiejętności doskonalone są podczas zajęć w polskiej szkole.
– Dzieci polskiego pochodzenia mieszkające w Irlandii mają statystycznie częstszy kontakt z językiem j. angielskim od momentu, kiedy rozpoczną obowiązkową edukację szkolną. Wówczas posługują się angielszczyzną przez kilka godzin dziennie w szkole – piszą, czytają i rozmawiają na rozmaite tematy, których zazwyczaj nie porusza się w domu. Aby zapewnić dziecku rozwój słownictwa, przybliżyć znajomość polskiej pisowni i gramatyki, powinniśmy zachęcić je do CZYTANIA (samodzielnego albo z rodzicem). Czytanie wpływa korzystnie także na rozwój intelektualny i poznawczy – proces ten wykorzystuje udział lewej i prawej półkuli mózgowej, pobudza wyobraźnię, jest dla małego czytelnika wielką przygodą i jednocześnie alternatywną dla gier, internetu i telewizji formą spędzania wolnego czasu.
– Rodzice powinni zwracać się do dziecka w swoim języku etnicznym, dzięki czemu zapewnią mu prawidłowy ROZWÓJ EMOCJONALNY. W żadnym obcym języku nie jesteśmy w stanie przekazać naszych myśli i emocji z taką precyzją (np. przygnębienie vs smutek, irytacja vs złość).
– Dwujęzyczność pomaga budować WIĘŹ Z RODZINĄ. Brak możliwości kontaktu z rodzicami i dziadkami w ich języku etnicznym (polskim) prowadzi do powstania w wieku dorosłym BARIERY KOMUNIKACYJNEJ, osłabienia relacji, a nawet poczucia utraty więzi z rodziną. Dzieje się tak dlatego, że dwa różne języki to dwa różne światy kulturowe, odmienne sposoby postrzegania świata i ‘wyrażania’ siebie.
– Nasze RELACJE SPOŁECZNE budujemy za pośrednictwem języka. To rozmowa sprawia, że nawiązujemy kontakt z innymi, uczymy się zasad konwersacji, grzeczności językowej czy przyjmowania postaw i ról w kontakcie z otoczeniem. Dlatego tak ważny jest kontakt językowy dziecka z osobami polskojęzycznymi – przede wszystkim rodziną, a także rówieśnikami (na przykład podczas zajęć w polskiej szkole). Poprzez rozmowę dziecko doskonali swoją KOMPETENCJĘ KOMUNIKACYJNĄ.
– Dwujęzyczność zwiększa możliwości intelektualne, umiejętności analizowania i myślenia kreatywnego. Im wyższy poziom opanowania obu języków (w tym pisania i czytania w obu jezykach), tym większe korzyści dla rozwoju dziecka, a co za tym idzie – lepsze perspektywy edukacyjne i zawodowe w przyszłości.
– Dwujęzyczność wpływa na tożsamość dziecka i jego postrzeganie samego siebie. Warto pielęgnować zarówno znajomość języka polskiego, jak i polskie tradycje i zwyczaje, aby dziecko potrafiło odpowiedzieć sobie na pytanie “Kim jestem i jakie są moje korzenie?”.
– Dziecko świadome swej dwujęzyczności i umiejętności językowych jest bardziej PEWNE SIEBIE.

2 thoughts on “Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka”

  1. Chciałam tylko dodać, że często spotykamy się ze stwierdzeniem rodziców:”Po co dziecko ma chodzić do polskiej szkoły, nie zamierzamy wracać.”. To chyba nie jest dobry argument, bo przecież dzieci dorosną i może będą chciały wrócić, by wykorzystać umiejętności zdobyte za granicą. Co zrobią bez dobrej znajomości języka polskiego? Kolejny ważny argument by dziecko uczyć ojczystego języka!

    Liked by 1 person

    1. Dokładnie tak. Każdy rodzic zawsze chciałby jak najlepiej dla swojego dziecka i pewnie kieruje się swoim zdaniem na temat Polski i swoimi doświadczeniami. Ale czasem los jest po prostu nieprzewidywalny i za kilka(naście) lat dziecko może chcieć właśnie tam zamieszkać albo nawet poza Polską znajdzie pracę, w której język polski bedzie ważnym elementem. Taka osoba będzie rodzicowi wdzieczna za drugi język lub może mieć żal, że została takiej szansy pozbawiona przed laty… Uważam, że znajomość dwóch (i więcej) języków jest atutem na całym świecie, docenianym na każdym rynku pracy i też w prywatnych sferach życia – atut tym większy, im lepszy poziom opanowania obu języków!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s